Fredsmilsröse nr 12


 Definitioner

Röse nr:12
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: St.k. 468:1
Koordinater (RT90): 6724363, 1479448
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6722321, 523498
Fastighetsbeteckning:
Markägare: Stora Enso Skog och Mark AB
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 12. I ett berg 429 meter från nr 11. Visaren 60 cm lång, 45 cm bred, smalnar upptill.