Fredsmilsröse nr 11


 Definitioner

Röse nr:11
Typ: M = Ligger mellan "R-rösena" men på den beräknade cirkelperiferin (32 st)
Kategori: P = Pålar som sattes ner som rösmarkeringar där det inte fanns sten att
  tillgå, ex.vis på myrmark eller täkter.
Status: 0 = Finns ej att söka idag - innefattar kategorierna P och V.
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6723957, 1479278
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6721913, 523334
Fastighetsbeteckning:
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 11. I Lamyran, 529 meter från nr 10, nedslogs en grov påle, eftersom ingen sten fanns.