Fredsmilsröse nr 108


 Definitioner

Röse nr:108
Typ: M = Ligger mellan "R-rösena" men på den beräknade cirkelperiferin (32 st)
Kategori: P = Pålar som sattes ner som rösmarkeringar där det inte fanns sten att
  tillgå, ex.vis på myrmark eller täkter.
Status: 0 = Finns ej att söka idag - innefattar kategorierna P och V.
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6715676, 1479519
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6713639, 523676
Fastighetsbeteckning:
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 108. I Olof Lars täkt, 1050 meter från nr 107, slogs en påle ned på linden.