Fredsmilsröse nr 106


 Definitioner

Röse nr:106
Typ: M = Ligger mellan "R-rösena" men på den beräknade cirkelperiferin (32 st)
Kategori: S = Fristående stenar, som sattes upp (och beskrevs) i de flesta fall på
  annan mark än bergfrälseskog.
Status: 4 = "Sannolikt el.möjligen" återfunna, men "osäkra", pga att de är
 "otypiska" på något sätt.
Skylt: Nej
RAÄ-nr: Aspeboda 208
Koordinater (RT90): 6713829, 1480585
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6711805, 524764
Fastighetsbeteckning: Övre Gerbergärdet 17:46
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 106. På Gerbergärdets skogsmark, 1050 meter från nr 105, norr om Igeltjärns-dammen. Visaren är 75 cm lång, 30 cm bred upptill.