Fredsmilsröse nr 96


 Definitioner

Röse nr:96
Typ: R = Ligger på de utlagda 32 Radierna från Falu gruva (32 st)
Kategori: S = Fristående stenar, som sattes upp (och beskrevs) i de flesta fall på
  annan mark än bergfrälseskog.
Status: 4 = "Sannolikt el.möjligen" återfunna, men "osäkra", pga att de är
 "otypiska" på något sätt.
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6709134, 1488694
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6707212, 532927
Fastighetsbeteckning: Viken 2:4
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 96. På Sunnanöns västra sida vid Ösjön 772 meter från nr 95. Visaren är 105 cm lång och kantig, 22 cm bred upptill, över 15 cm grov på östra sidan. Står 75 cm över jord.