Fredsmilsröse nr 86


 Definitioner

Röse nr:86
Typ: M = Ligger mellan "R-rösena" men på den beräknade cirkelperiferin (32 st)
Kategori: P = Pålar som sattes ner som rösmarkeringar där det inte fanns sten att
  tillgå, ex.vis på myrmark eller täkter.
Status: 0 = Finns ej att söka idag - innefattar kategorierna P och V.
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6711146, 1495835
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

,
Fastighetsbeteckning:
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 86. I täkten nedanför Östantjärna, 406 meter från nr 85, slogs en grov påle ned vid slogen.