Fredsmilsröse nr 78


 Definitioner

Röse nr:78
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 2 = "Sannolikt" försvunna pga vägbyggnader eller likn
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6714765, 1499017
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6712967, 543176
Fastighetsbeteckning:
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 78. Ner i Nygårdstäkten 525 meter från nr 77. Visaren är 60 cm lång och 37 cm bred nedtill.