Fredsmilsröse nr 77


 Definitioner

Röse nr:77
Typ: R = Ligger på de utlagda 32 Radierna från Falu gruva (32 st)
Kategori: S = Fristående stenar, som sattes upp (och beskrevs) i de flesta fall på
  annan mark än bergfrälseskog.
Status: 3 = Ännu ej återfunna - kan vara borta, men kan också finnas kvar.
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6715208, 1499276
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

,
Fastighetsbeteckning:
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 77. I täkten nedanför Storgården vid ån nedsattes en sten 591 meter från nr 76. Den är 90 cm lång, 37 cm bred, cirka 30 cm grov. Smal och tunnare upptill.