Fredsmilsröse nr 65


 Definitioner

Röse nr:65
Typ: R = Ligger på de utlagda 32 Radierna från Falu gruva (32 st)
Kategori: S = Fristående stenar, som sattes upp (och beskrevs) i de flesta fall på
  annan mark än bergfrälseskog.
Status: 3 = Ännu ej återfunna - kan vara borta, men kan också finnas kvar.
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6721345, 1500304
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6719560, 544382
Fastighetsbeteckning:
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 65. I en täkt. 544 meter från nr 64, nedgrävdes en sten, 60 cm lång och 30 cm bred.