Fredsmilsröse nr 110


 Definitioner

Röse nr:110
Typ: R = Ligger på de utlagda 32 Radierna från Falu gruva (32 st)
Kategori: S = Fristående stenar, som sattes upp (och beskrevs) i de flesta fall på
  annan mark än bergfrälseskog.
Status: 4 = "Sannolikt el.möjligen" återfunna, men "osäkra", pga att de är
 "otypiska" på något sätt.
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6716618, 1479166
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6714576, 523312
Fastighetsbeteckning: Vallmora 55:18
Markägare: Stora Enso Skog och Mark AB
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 110. I "fasmyran" på regementsfältskärsbostället Brusalas ägor, 570 meter från nr 109. Stenen är 90 cm lång och nära 45 cm bred.