Fredsmilsröse nr 101


 Definitioner

Röse nr:101
Typ: R = Ligger på de utlagda 32 Radierna från Falu gruva (32 st)
Kategori: S = Fristående stenar, som sattes upp (och beskrevs) i de flesta fall på
  annan mark än bergfrälseskog.
Status: 4 = "Sannolikt el.möjligen" återfunna, men "osäkra", pga att de är
 "otypiska" på något sätt.
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6710346, 1484506
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6708372, 528726
Fastighetsbeteckning: Dalsjö 15:17
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 101. På Skomsarby fjärdings skatteskogsmark 950 meter från nr 100. Visaren är 75 cm lång, 60 cm bred.