Fredsmilsröse nr 100


 Definitioner

Röse nr:100
Typ: M = Ligger mellan "R-rösena" men på den beräknade cirkelperiferin (32 st)
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 1 = "Säkert" försvunna pga vägbyggnader eller likn.
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6709870, 1485335
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6707907, 529560
Fastighetsbeteckning:
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 100. Röse vid landsvägen mitt för Ornäs 1188 meter från nr 99. Den första visaren är 60 cm lång, 45 cm bred; den andra 45 cm lång och 30 cm bred. I rågången mellan Tuna och Torsångs socknar.