Fredsmilsröse nr 95


 Definitioner

Röse nr:95
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: S = Fristående stenar, som sattes upp (och beskrevs) i de flesta fall på
  annan mark än bergfrälseskog.
Status: 4 = "Sannolikt el.möjligen" återfunna, men "osäkra", pga att de är
 "otypiska" på något sätt.
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6709284, 1489441
Fastighetsbeteckning:
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 95. På östra sidan av Sunnanön vid en jordfast sten, 277 meter från nr 94. En "wacker" sten, 75 cm lång, 45 cm bred nedtill, 30 cm upptill.