Fredsmilsröse nr 84


 Definitioner

Röse nr:84
Typ: R = Ligger på de utlagda 32 Radierna från Falu gruva (32 st)
Kategori: S = Fristående stenar, som sattes upp (och beskrevs) i de flesta fall på
  annan mark än bergfrälseskog.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6711900, 1496668
Fastighetsbeteckning: Färnviken 2:12
Markägare: Bengt-Åke o Siv Fernvik
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 84. I Färnviks hagen, 974 meter från nr 83 nedsattes i jorden en 67 cm lång och 52 cm bred sten, står 45 cm ovan jord.