Fredsmilsröse nr 75


 Definitioner

Röse nr:75
Typ: M = Ligger mellan "R-rösena" men på den beräknade cirkelperiferin (32 st)
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 4 = "Sannolikt el.möjligen" återfunna, men "osäkra", pga att de är
 "otypiska" på något sätt.
Skylt: Nej
RAÄ-nr: Vika 343
Koordinater (RT90): 6716178, 1499642
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6714387, 543784
Fastighetsbeteckning: Kniva Knektbo 4:8
Markägare: E.o B. Tunell
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 75. På Storgårdens hemskog, 525 meter från nr 74. Den första visaren är 60 cm lång och 30 cm bred; den andra är 75 cm lång och 45 cm bred.

Kommentar:

Det rätta röset har återfunnits 12m åt öster!