Fredsmilsröse nr 73


 Definitioner

Röse nr:73
Typ: R = Ligger på de utlagda 32 Radierna från Falu gruva (32 st)
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: Vika 342
Koordinater (RT90): 6717103, 1499916
Fastighetsbeteckning:
Markägare: Bergvik Skog
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 73. Också på Storgårdens skogsmark nedanför berget, 385 meter från nr 72. Två st. 75 cm långa visare, den första 30 cm bred, den andra 45 cm, smalare upptill, står högre i röset än den första.