Fredsmilsröse nr 64


 Definitioner

Röse nr:64
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 4 = "Sannolikt el.möjligen" återfunna, men "osäkra", pga att de är
 "otypiska" på något sätt.
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6721907, 1500173
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6720120, 544244
Fastighetsbeteckning: Björsarvet 6:1
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 64. I Björsarvstäkten strax väster om en lada, 525 meter från nr 63, sattes röset i ett gammalt stenröse. Visaren är 75 cm lång, nedtill 30 cm bred och grov; smal och tunn upptill.