Fredsmilsröse nr 60


 Definitioner

Röse nr:60
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 4 = "Sannolikt el.möjligen" återfunna, men "osäkra", pga att de är
 "otypiska" på något sätt.
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6723982, 1499595
Fastighetsbeteckning: Sundborns-Backa 1:1
Markägare: Backa Fritid AB
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 60. Vid Forsbackavägen 564 meter från nr 59. En "skapelig" visare, 75 cm lång, 60 cm bred.