Fredsmilsröse nr 48


 Definitioner

Röse nr:48
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: Sundborn 266
Koordinater (RT90): 6728954, 1495868
Fastighetsbeteckning: Stora Hyttnäs 2:1
Markägare: Ann Christin Wiborgh
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 48. I ett "stenskär" på Hyttnäs skogsmark. Visaren är 60 cm lång, 30 cm bred och slät. 490 meter från nr 47.