Fredsmilsröse nr 45


 Definitioner

Röse nr:45
Typ: R = Ligger på de utlagda 32 Radierna från Falu gruva (32 st)
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 3 = Ännu ej återfunna - kan vara borta, men kan också finnas kvar.
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6729741, 1494519
Fastighetsbeteckning:
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 45. Inte långt från Svärdsjövägen, på Bergslagets skogsmark 606 meter från nr 44. Den första visaren är 60 cm lång, 45 cm bred; den andra 75 cm lång och 37 cm bred.