Fredsmilsröse nr 42


 Definitioner

Röse nr:42
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 3 = Ännu ej återfunna - kan vara borta, men kan också finnas kvar.
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6730420, 1492882
Fastighetsbeteckning:
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 42. Vid Holtäktsvägen från Gunsarvet, 422 meter från nr 41. Visaren är 45 cm lång, lika bred upptill, 15 cm grov.