Fredsmilsröse nr 4


 Definitioner

Röse nr:4
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: Aspeboda 189:1
Koordinater (RT90): 6720333, 1478550
Fastighetsbeteckning:
Markägare: Bergvik Skog
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 4. I en backe 588 meter från nr 3 sattes ett mellanröse vars visare är 45 cm lång och lika bred.