Fredsmilsröse nr 37


 Definitioner

Röse nr:37
Typ: R = Ligger på de utlagda 32 Radierna från Falu gruva (32 st)
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: St.K. 139:1
Koordinater (RT90): 6730960, 1490263
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6729047, 534227
Fastighetsbeteckning: Jämtbo 2:1
Markägare: Rudolf och Gerd Cederström
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 37. Liksom det förra beläget på Jämtbo skog, 546 meter från nr 36, i bergig mark och inte långt från Jämtbovägen. Den första visaren är 75 cm lång, 45 cm bred; den andra 60 cm lång och bred, men tunnare än den första.