Fredsmilsröse nr 32


 Definitioner

Röse nr:32
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: St.K. 489
Koordinater (RT90): 6730775, 1487538
Fastighetsbeteckning:
Markägare: Bergvik Skog
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 32. På en liten stenig kulle 517 meter från nr 31. Visaren är 75 cm lång, nära 45 cm bred.