Fredsmilsröse nr 30


 Definitioner

Röse nr:30
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: St.K. 481
Koordinater (RT90): 6730482, 1486399
Fastighetsbeteckning:
Markägare: Bergvik Skog
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 30. Också på Warbo skog, 415 meter från nr 29. Visaren är 67 cm lång, 37 cm bred, står 22 cm över röset.