Fredsmilsröse nr 14


 Definitioner

Röse nr:14
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: St.K. 469:1
Koordinater (RT90): 6725347, 1479933
Fastighetsbeteckning:
Markägare: Bergvik Skog
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 14. På Spjutsjöbergets sluttning öster om Spjutsjöns norra sida, 653 meter från nr 13. En grov visare 60 cm lång, 30 cm bred upptill, 45 cm nedtill.