Fredsmilsröse nr 111


 Definitioner

Röse nr:111
Typ: M = Ligger mellan "R-rösena" men på den beräknade cirkelperiferin (32 st)
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: L1998:126, Aspeboda 203
Koordinater (RT90): 6717638, 1478882
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6715593, 523016
Fastighetsbeteckning: Vallmora 49:1
Markägare: Johan Eriksson
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 111. På Vallmora skatteskogs mark vid rået mot Stråtenbo bergfrälse skog, ej långt söder om Kullerbacks eller Kavelmora gärdesgård, uppsattes ett röse. Den första visaren är 60 cm lång, 37 cm bred; den andra 75 cm lång, 22 cm bred. Bägge är tunna. 1050 meter från nr 110.