Fredsmilsröse nr 110


 Definitioner

Röse nr:110
Typ: R = Ligger på de utlagda 32 Radierna från Falu gruva (32 st)
Kategori: S = Fristående stenar, som sattes upp (och beskrevs) i de flesta fall på
  annan mark än bergfrälseskog.
Status: 4 = "Sannolikt el.möjligen" återfunna, men "osäkra", pga att de är
 "otypiska" på något sätt.
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6716471, 1479193
Fastighetsbeteckning: Vallmora 55:18
Markägare: Bergvik Skog
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 110. I "fasmyran" på regementsfältskärsbostället Brusalas ägor, 570 meter från nr 109. Stenen är 90 cm lång och nära 45 cm bred.