Fredsmilsröse nr 104


 Definitioner

Röse nr:104
Typ: M = Ligger mellan "R-rösena" men på den beräknade cirkelperiferin (32 st)
Kategori: S = Fristående stenar, som sattes upp (och beskrevs) i de flesta fall på
  annan mark än bergfrälseskog.
Status: 4 = "Sannolikt el.möjligen" återfunna, men "osäkra", pga att de är
 "otypiska" på något sätt.
Skylt: Nej
RAÄ-nr: Stora Tuna 1016
Koordinater (RT90): 6712206, 1482089
Fastighetsbeteckning: Fjäkelmyra 4:4
Markägare: Hans Olof Hansson
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 104. På Domnarvets skogsmark 1050 meter från nr 103. Stenen är 75 cm lång, 30 cm bred nedtill, spetsig upptill, över 15 cm grov. Står på en häll.