Fredsmilsröse nr 103


 Definitioner

Röse nr:103
Typ: R = Ligger på de utlagda 32 Radierna från Falu gruva (32 st)
Kategori: S = Fristående stenar, som sattes upp (och beskrevs) i de flesta fall på
  annan mark än bergfrälseskog.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: Stora Tuna 964
Koordinater (RT90): 6711503, 1482792
Fastighetsbeteckning: Övre Utendal S:6
Markägare: N.O. Johansson+A. Dahlström
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 103. På samma skogsmark nedanför Fågelberget, 1016 meter från nr 102. Stenen är 90 cm lång, 45 cm bred, smalare upptill.