Fredsmilsröse nr 1


 Definitioner

Röse nr:1
Typ: R = Ligger på de utlagda 32 Radierna från Falu gruva (32 st)
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: Aspeboda 187:1
Koordinater (RT90): 6718667, 1478604
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6716617, 522725
Fastighetsbeteckning:
Markägare: Stora Enso Skog och Mark AB
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 1. Ett fyrkantigt röse uppsattes på västra sidan inte långt från Kavelmora på dess skogsmark. Röset har två visare, som är 6 dm långa. Den som visar linjen till nr 111 och 112 är 22 cm bred och den som visar mot nr 2 är 30 cm bred.Under dessa och de följande visarna lades sönderstött tegelsten för att odiskutabelt utvisa rösenas äkthet.